Rendement energiebesparing

Wat levert meer geld op: een energiebesparende maatregel of uw geld op een spaarrekening zetten? Om daar eenvoudig antwoord op te geven heeft Milieu Centraal de Standaard Rekenmethode Rendementen ontwikkeld.


BRON: www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/financiering-energie-besparen/rendement-energiebesparing

Hoe werkt het?

De uitkomst van de Standaard Rekenmethode Rendementen is direct te vergelijken met de rente op een spaarrekening. De berekening gaat in drie stappen: Milieu Centraal zet de basiscijfers op een rij: aanschafkosten, onderhoudskosten, looptijd, levensduur, gemiddelde energiebesparingen over de looptijd, huidige energieprijs en verwachte energieprijsstijging over de levensduur en de spaarrente. Milieu Centraal berekent de opbrengst van de investering over de looptijd. Hierbij worden onderhoudskosten en de totale kostenbesparing (inclusief spaarrente van jaar op jaar) meegerekend. Met de voor spaarrekeningen gebruikelijke ‘rente op rente’ (het zogenaamde samengesteld interest) berekent Milieu Centraal vervolgens het rendementspercentage. Dit is direct vergelijkbaar met een spaarrente. In een wiskundige formule ziet dit er zo uit:

[jaarlijks rendement] = (opbrengst / aanschafkosten) (tot de macht (1 / looptijd)) -1

Waarom geen nadruk op de ‘terugverdientijd’?

Veel mensen die een energiebesparende maatregel overwegen delen simpelweg de investering door de jaarlijkse besparing. De uitkomst heet de terugverdientijd. Als die langer is dan 5 tot 7 jaar zien mensen vaak af van de investering, ook al is het profijt op langere termijn groot. De terugverdientijd neemt namelijk niet al de besparingen over de hele levensduur van de maatregel mee. Baten op de langere termijn worden over het hoofd gezien, net als energieprijsstijgingen en eventuele rente op besparingen.

Verwarring voorkomen

Een andere reden voor Milieu Centraal om deze rekenmethode te ontwikkelen is dat verschillende partijen steeds vaker spreken over rendementen, vooral bij zonnepanelen. Deze rendementen zijn niet direct vergelijkbaar met voor consumenten relevante opties zoals spaarrente. Bovendien lopen de gebruikte aannames en methodes sterk uiteen, waardoor verwarring op de loer ligt. Met een eenduidige berekening hoopt Milieu Centraal teleurstelling bij consumenten te voorkomen.

Disclaimer

Bij de genoemde rendementen zijn onzekerheden van toepassing, waardoor het uiteindelijke rendement hoger of lager kan uitvallen. Je kunt aan de berekening geen rechten ontlenen. Milieu Centraal duidt de specifieke onzekerheden per individuele besparingsmaatregel kort en helder.

Toekomstige energieprijzen

Een onzekerheid die voor alle maatregelen geldt, is de energieprijs in de toekomst. Milieu Centraal gaat uit van:

  • Een jaarlijks stijging van de elektriciteitsprijs van 2 procent. De huidige prijs is 23 cent / kWh (prijspeil 2019).
  • Een jaarlijkse stijging van de gasprijs van 3 procent. De huidige prijs is 79 cent / m3 (prijspeil 2019).
Hoe meer de prijzen voor gas en stroom stijgen, hoe hoger het rendement is. Milieu Centraal gaat bij de berekening uit van een gematigde prijsstijging van 2 en 3 procent. Waarom blijven we aan de voorzichtige kant? In de eerste plaats omdat we niet in de toekomst kunnen kijken: we weten niet wat de prijzen gaan doen. Bovendien laten we hiermee zien dat het rendement zelfs bij een kleine prijsstijging hoog is. Voor gas verwacht Milieu Centraal ten slotte dat de prijs iets meer zal stijgen dan voor elektriciteit, vandaar de verschillende percentages. We houden uiteraard bij hoe de prijzen zich ontwikkelen en passen de berekende rendementen aan als dat nodig is.

Spaarrente

Milieu Centraal gaat uit van een spaarrente van 1,6 procent. Dit is het gemiddelde van de drie deposito spaarrekeningen (10 jaar looptijd) met de hoogste rente (augustus 2018). De rente wordt jaarlijks gecontroleerd en zo nodig aangepast in de berekening.